Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 12 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 12 de 48
Monitörü kargoya verilmek üzere haz
ı
rlamak için:
1.
Güç, video ve ses kablolar
ı
n
ı
n monitörle olan ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin.
2.
Monitör taban
ı
n
ı
yumu
ş
ak, korumal
ı
bir yüzeye koyun.
3.
Taban
ı
, monitörün arkas
ı
na ba
ğ
land
ı
ğ
ı
yerden, bir elinizle tutun ve monitörü ileri do
ğ
ru iterek
yumu
ş
ak, korumal
ı
yüzeye do
ğ
ru katlay
ı
n.
4.
Monitörü ve taban
ı
orijinal ambalaj kutusuna koyun.
6
Bölüm 2
Güvenlik ve Bak
ı
m Yönergeleri
Sample