Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 14 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 14 de 48
Monitörü masaüstü kullan
ı
m
ı
na haz
ı
rlama
1.
Monitör ekran
ı
n
ı
, destek kolonu kenardan ç
ı
kacak
ş
ekilde düz, yumu
ş
ak, korunakl
ı
bir masaya
yüzüstü yerle
ş
tirin.
D
İ
KKAT:
Ekran k
ı
r
ı
labilir. LCD ekrana bask
ı
uygulamaktan veya dokunmaktan kaç
ı
n
ı
n, aksi
takdirde zarar verebilirsiniz.
Ş
ekil 3-1
Katlanm
ı
ş
monitörü açma
2.
Taban
ı
monitörle birle
ş
ti
ğ
i yere yak
ı
n bir yerden tek elinizle tutup monitörün üst k
ı
sm
ı
n
ı
istenen
pozisyona gelene kadar kald
ı
r
ı
n.
Ş
ekil 3-2
Katlanm
ı
ş
monitörü açma
8
Bölüm 3
Monitörü Kurma
Sample