Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 19 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 19 de 48
oynat
ı
rken monitörde bo
ş
bir ekran veya dü
ş
ük çözünürlüklü bir görüntüyle kar
ş
ı
la
ş
ı
rs
ı
n
ı
z. Korumal
ı
içeri
ğ
i görüntülemek için bilgisayar
ı
n
ı
zdaki grafik kart
ı
ve monitörünüz HDCP’yi desteklemelidir.
Ses Kablosunu Ba
ğ
lama
A
ş
a
ğ
ı
daki resimde de görüldü
ğ
ü gibi, ses kablosunu kullanarak dâhili monitör hoparlörlerini
bilgisayara ba
ğ
lay
ı
n:
Ş
ekil 3-10
Ses kablolar
ı
n
ı
ba
ğ
lama - konektör yerleri farkl
ı
olabilir
Ses Kablosunu Ba
ğ
lama
13
Sample