Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 25 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 25 de 48
6.
Kurulum test deseni görüntülenir.
Ş
ekil 4-1
Otomatik ayarlama kurulumu test deseni
7.
Kararl
ı
, ortalanm
ı
ş
bir görüntü elde etmek için monitör panelindeki
Auto/OK
(Otomatik/Tamam)
ğ
mesine bas
ı
n.
Ön Panel Kontrolleri
Kontrol dü
ğ
meleri monitörün sa
ğ
ön taraf
ı
nda bulunur:
No
Simge
ı
klama
1
Power (Güç)
Monitörü açar ya da bekleme veya uyku moduna sokar. Power
(Güç) dü
ğ
mesi, modele ba
ğ
l
ı
olarak monitörün üst veya ön
taraf
ı
nda bulunur.
2
Menü
Ekran menüsünü açar, seçim yapar veya menüden ç
ı
kar.
3
Ses düzeyini ayarlar.
4
Kaynak
Bilgisayar
ı
n video giri
ş
kayna
ğ
ı
n
ı
seçer
5
Ekran menüsünde geri gider ve ayar düzeylerini azalt
ı
r.
6
Ekran menüsünde ileri gider ve ayar düzeylerini art
ı
r
ı
r.
7
Auto (Otomatik)
Ekran menüsü etkin olmad
ı
ğ
ı
nda ekran
ı
otomatik olarak en ideal
ayara getirir / Belirlenen seçene
ğ
i girer.
8
OK (Tamam)
Belirlenen seçene
ğ
i girer
Ön Panel Kontrolleri
19
Sample