Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 3 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 3 de 48
Bu K
ı
lavuz Hakk
ı
nda
Bu k
ı
lavuzda monitörün kurulumu, sürücülerin yüklenmesi, ekran menüsünün kullan
ı
m
ı
, sorun
giderme ve teknik özellikler ile ilgili bilgi verilmektedir.
UYARI!
Bu
ş
ekilde tasarlanm
ı
ş
metinler, yönergelere uyulmamas
ı
n
ı
n yaralanmayla veya ölümle
sonuçlanabilece
ğ
ini belirtir.
D
İ
KKAT:
Bu
ş
ekilde tasarlanm
ı
ş
metinler, yönergelere uyulmamas
ı
n
ı
n donan
ı
m
ı
n zarar görmesiyle
veya bilgi kayb
ı
yla sonuçlanabilece
ğ
ini belirtir.
NOT:
Bu
ş
ekilde tasarlanm
ı
ş
metinler, önemli ek bilgiler verir.
iii
Sample