Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 37 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 37 de 48
B
Teknik Özellikler
Tüm özellikler, HP parça üreticileri taraf
ı
ndan sa
ğ
lanan tipik özellikleri temsil eder; gerçek performans
daha dü
ş
ük veya yüksek olarak de
ğ
i
ş
ebilir.
HP LCD Monitörler
Yüzey i
ş
leme: Sert kaplamal
ı
parlama önleyici
Giri
ş
terminali:
VGA konektörü
DVI-D 24 pimli D türü konektör (belirli modellerde)
HDMI konektörü (belirli modellerde)
Tablo B-1
Model 1910m
Özellikler:
Ekran Türü:
TFT LCD aktif matris
Görülebilir Görüntü Boyutu:
47,0 cm (18,5 inç) çapraz
E
ğ
im
–5° – +25°
Maksimum A
ğ
ı
rl
ı
k (ambalajs
ı
z):
4,05 kg (8,9 lb)
Boyutlar (y x g x d):
355 x 470 x 184 mm (14,0 x 18,0 x 7,2 inç)
Maksimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü:
1366 x 768; 60 Hz'de analog mod
En Uygun Grafik Çözünürlü
ğ
ü:
1366 x 768; 60 Hz'de analog mod
Metin Modu:
720 x 400
Nokta Uzakl
ı
ğ
ı
:
0,30 x 0,30 mm
Yatay Frekans (analog mod):
24 - 83 kHz
Dikey Frekans (analog mod):
50 - 76 Hz
Çevre Gereklilikleri
S
ı
cakl
ı
k (yükseklikten ba
ğ
ı
ms
ı
z)
Çal
ı
ş
ma S
ı
cakl
ı
ğ
ı
:
5° - 35° C
Çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
nda Nem:
–20° - 60° C
Ba
ğ
ı
l Nem (yo
ğ
unla
ş
mas
ı
z):
HP LCD Monitörler
31
Sample