Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 40 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 40 de 48
Özellikler:
S
ı
cakl
ı
k (yükseklikten ba
ğ
ı
ms
ı
z)
Çal
ı
ş
ma S
ı
cakl
ı
ğ
ı
:
5° - 35° C
Çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
nda Nem:
–20° - 60° C
Ba
ğ
ı
l Nem (yo
ğ
unla
ş
mas
ı
z):
Çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
nda Nem:
%20 - %80
Çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
nda Nem:
%5 - %95
Güç Kayna
ğ
ı
:
100–240 V AC (ca), 50/60 Hz
Güç Tüketimi:
56 watt (W) maksimum
Uyku Modu Güç Tüketimi:
<2 watt (W) tipik
Tablo B-5
Model 2510i
Özellikler:
Ekran Türü:
TFT LCD aktif matris
Görülebilir Görüntü Boyutu:
63,5 cm (25 inç) çapraz
E
ğ
im
–5° – +25°
Maksimum A
ğ
ı
rl
ı
k (ambalajs
ı
z):
8,1 Kg (17,9 lb)
Boyutlar (y x g x d):
436 x 618 x 201 mm (17,2 x 24,3 x 7,9 inç)
Maksimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü:
1920 x 1080 60 Hz'de analog mod
En Uygun Grafik Çözünürlü
ğ
ü:
1920 x 1080 60 Hz'de analog mod
Metin Modu:
720 x 400
Nokta Uzakl
ı
ğ
ı
:
0,288 x 0,288 mm
Yatay Frekans (analog mod):
24 - 94kHz
Dikey Frekans (analog mod):
50 - 76 Hz
Çevre Gereklilikleri
S
ı
cakl
ı
k (yükseklikten ba
ğ
ı
ms
ı
z)
Çal
ı
ş
ma S
ı
cakl
ı
ğ
ı
:
5° - 35° C
Çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
nda Nem:
–20° - 60° C
Ba
ğ
ı
l Nem (yo
ğ
unla
ş
mas
ı
z):
Çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
nda Nem:
%20 - %80
Çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
nda Nem:
%5 - %95
Güç Kayna
ğ
ı
:
100–240 V AC (ca), 50/60 Hz
Güç Tüketimi:
60 watt (W) maksimum
Uyku Modu Güç Tüketimi:
<2 watt (W) tipik
Tablo B-4
Model 2310i/m (devam)
34
Ek B
Teknik Özellikler
Sample