Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 41 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 41 de 48
Tablo B-6
Model 2710m
Özellikler:
Ekran Türü:
TFT LCD aktif matris
Görülebilir Görüntü Boyutu:
68,58 cm (27 inç) çapraz
E
ğ
im
–5° – +25°
Maksimum A
ğ
ı
rl
ı
k (ambalajs
ı
z):
9,6 Kg (21,2 lb)
Boyutlar (y x g x d):
469 x 671 x 214 mm (18,5 x 26,4 x 8,4 inç)
Maksimum Grafik Çözünürlü
ğ
ü:
1920 x 1080 60 Hz'de analog mod
En Uygun Grafik Çözünürlü
ğ
ü:
1920 x 1080 60 Hz'de analog mod
Metin Modu:
720 x 400
Nokta Uzakl
ı
ğ
ı
:
0,265 x 0,265 mm
Yatay Frekans (analog mod):
24 - 94 kHz
Dikey Frekans (analog mod):
48 - 76 Hz
Çevre Gereklilikleri
S
ı
cakl
ı
k (yükseklikten ba
ğ
ı
ms
ı
z)
Çal
ı
ş
ma S
ı
cakl
ı
ğ
ı
:
5° - 35° C
Çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
nda Nem:
–20° - 60° C
Ba
ğ
ı
l Nem (yo
ğ
unla
ş
mas
ı
z):
Çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
nda Nem:
%20 - %80
Çal
ı
ş
mad
ı
ğ
ı
nda Nem:
%5 - %95
Güç Kayna
ğ
ı
:
100–240 V AC (ca), 50/60 Hz
Güç Tüketimi:
120 watt (W) maksimum
Uyku Modu Güç Tüketimi:
<2 watt (W) tipik
Önceden Ayarlanm
ı
ş
Video Modlar
ı
Monitör ekranda düzgün olarak boyutland
ı
r
ı
lm
ı
ş
ve ortalanm
ı
ş
olarak görünen birçok video giri
ş
modunu otomatik olarak tan
ı
r.
Tablo B-7
Fabrikada Önceden Ayarlanm
ı
ş
Video Girdi Modlar
ı
, 1910m
Önayar
Çözünürlük
Sat
ı
r Frekans
ı
(kHz)
Dikey Frekans (Hz)
1
640 x 480
31,47
59,94
2
720 x 400
31,47
70,09
3
800 x 600
37,88
60,32
4
1280 x 720
45,00
60,00
5
1024 x 768
48,36
60,00
6
1280 x 960
60,00
60,00
Önceden Ayarlanm
ı
ş
Video Modlar
ı
35
Sample