Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 42 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 42 de 48
Önayar
Çözünürlük
Sat
ı
r Frekans
ı
(kHz)
Dikey Frekans (Hz)
7
1280 x 1024
63,98
60,02
8
1366 x 768
47,71
59,79
Tablo B-8
Fabrikada Önceden Ayarlanm
ı
ş
Video Girdi Modlar
ı
, 2010f/i/m
Önayar
Çözünürlük
Sat
ı
r Frekans
ı
(kHz)
Dikey Frekans (Hz)
1
640 x 480
31,47
59,94
2
720 x 400
31,47
70,09
3
800 x 600
37,88
60,32
4
1024 x 768
48,36
60,00
5
1280 x 720
45,00
60,00
6
1280 x 1024
63,98
60,02
7
1440 x 900
55,93
59,88
8
1600 x 900
55,54
59,98
Tablo B-9
Fabrikada Önceden Ayarlanm
ı
ş
Video Girdi Modlar
ı
, 2210i\m; \2310i\m; 2510i; 2710m
Önayar
Çözünürlük
Sat
ı
r Frekans
ı
(kHz)
Dikey Frekans (Hz)
1
640 x 480
31,47
59,94
2
720 x 400
31,47
70,09
3
800 x 600
37,88
60,32
4
1024 x 768
48,36
60,00
5
1280 x 720
45,00
60,00
6
1280 x 960
60,00
60,00
7
1280 x 1024
63,98
60,02
8
1440 x 900
55,93
59,88
9
1600 x 1200
75,00
60,00
10
1680 x 1050
65,29
60,00
11
1920 x 1080
67,50
60,00
LCD Monitör Kalitesi ve Piksel Politikas
ı
LCD Monitörünüz, sorunsuz bir performans temin etmek için yüksek duyarl
ı
kl
ı
teknoloji kullan
ı
r ve
yüksek standartlara ba
ğ
l
ı
kal
ı
narak üretilmi
ş
tir. Bununla birlikte, ekranda küçük parlak veya koyu
lekeler
ş
eklinde kozmetik kusurlar bulunabilir. Bu durum tüm sa
ğ
lay
ı
c
ı
lar taraf
ı
ndan kar
ş
ı
lanan
ürünlerde kullan
ı
lan LCD ekranlarda geçerlidir ve LCD Monitörünüze özgü de
ğ
ildir. Bu kusurlar bir
veya daha fazla ar
ı
zal
ı
piksel veya altpikselden kaynaklan
ı
r.
Tablo B-7
Fabrikada Önceden Ayarlanm
ı
ş
Video Girdi Modlar
ı
, 1910m (devam)
36
Ek B
Teknik Özellikler
Sample