Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 48 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 48 de 48
Japon Tehlikeli Maddeler K
ı
s
ı
tlamas
ı
(RoHS)
JIS C 0950, 2005 tarihli Japon yasal düzenlemesi, 1 Temmuz 2006 tarihinden sonra sat
ı
ş
a sunulan
belirli kategorilerdeki elektronik malzemeler için üreticilerin Malzeme
İ
çeri
ğ
i Bildiriminde bulunmalar
ı
n
ı
zorunlu k
ı
lmaktad
ı
r. Bu ürüne ili
ş
kin JIS C 0950 malzeme bildirimi için
go/jisc0950
adresini ziyaret edin.
11363-2006
11363-2006
Türkiye EEE Yönetmeli
ğ
i
In Conformity with the EEE Regulation
EEE Yönetmeli
ğ
ine Uygundur
42
Ek C
Kurumsal Yasal Düzenleme Bildirimleri
Sample