Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 8 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 8 de 48
Duvara monte etme dâhil olmak üzere esnek montaj çözümleri için sökülebilir taban ve Video
Elektronik Standartlar Kurumu (VESA) standard
ı
montaj delikleri
Güvenlik kablosu için güvenlik kilidi yuvas
ı
(güvenlik kablosu ayr
ı
olarak sat
ı
l
ı
r)
Bilgisayar sisteminiz taraf
ı
ndan desteklendi
ğ
i takdirde Tak ve Çal
ı
ş
t
ı
r özelli
ğ
i
Ayar ve ekran en iyile
ş
tirme kolayl
ı
ğ
ı
için ekran menüsü (OSD) üzerinden ayarlama (
İ
ngilizce,
Basitle
ş
tirilmi
ş
Çince, Geleneksel Çince, Frans
ı
zca, Almanca,
İ
talyanca,
İ
spanyolca,
Felemenkçe, Japonca veya Brezilya Portekizcesi dil seçenekleri)
Yerle
ş
ik stereo hoparlörler, a
ş
a
ğ
ı
yönde
Klavye koyma yeri
Enerji tüketimini azaltmak için Power Saver (Güç Tasarrufu)
Quick View (H
ı
zl
ı
Görüntüleme) ayarlar
ı
ekran
ı
DVI ve HDMI giri
ş
lerde HDCP (Yüksek Bant Geni
ş
likli Dijital
İ
çerik Korumas
ı
) - (belirli
modellerde)
A
ş
a
ğ
ı
dakileri içeren yaz
ı
l
ı
m ve yard
ı
mc
ı
programlar CD'si:
Sürücüler
Otomatik ayarlama yaz
ı
l
ı
m
ı
Belgeler
2
Bölüm 1
Ürün Özellikleri
Sample