Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 101 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 101 de 116
101
Tr
Tr
Bağlanma Yöntem¶n¶n Seç¶lmes¶:
Kablosuz LAN ya da Başka Yöntem
Hayır
Evet
Bilgisayarı bağlamak için
kablosuz LAN'ı kullanmak
istiyor musunuz?
Ayarları daha sonra
yapılandırabilirsiniz.
Evet
Kablosuz LAN aracılığıyla b¶lg¶sayara hemen
bağlanılması
Kablosuz LAN Ayar Kılavuzundaki “Kablosuz LAN
Kurulumu Yapma” bölümünde 4. adımdan başlayın.
Hayır
Kablolu LAN aracılığıyla b¶lg¶sayara bağlayın
“Kablolu LAN aracılığıyla bağlanılması” (Syf.101)
Bölümüne ilerleyin.
USB kablosu aracılığıyla b¶lg¶sayara bağlayın
“USB Kablosu aracılığıyla Bağlanılması” (Syf.101)
bölümüne geçin.
Kablolu LAN aracılığıyla bağlanılması
Kurulumdan önce denetlenmes¶
İnternet
Yönlendirici
veya
hub
LAN kablosu
B¶lg¶sayar ve yönlend¶r¶c¶ (veya hub), b¶r LAN kablosu
kullanılarak doğru b¶ç¶mde bağlanmışlar mı?
Daha fazla bilgi için, kullandığınız ağ aygıtının talimat
kılavuzuna bakın veya ağ aygıtının imalatçısı ile iletişime geçin.
B¶lg¶sayardak¶ ağ ayarları tamamlandı mı?
Bilgisayar doğru yapılandırılmadı ise, kablolu LAN
bağlantısını, aşağıdaki ayarları tamamladıktan sonra bile
kullanamayabilirsiniz.
NOT
Aynı anda hem kablolu LAN'a hem de kablosuz LAN'a
bağlanamazsınız. Ayrıca, makine varsayılan ayarı,
“Kablolu LAN” olacak biçimde yapılandırılmıştır.
Güvenlik koruması olmayan bir ağ ortamına
bağlandığınızda kişisel bilgileriniz üçüncü tara±ara ifşa
edilebilir. Lütfen dikkatli olun.
Ofiste LAN üzerinden bağlanıyorsanız, ağ yöneticinize
danışın.
Kablolu LAN aracılığıyla Bağlanılması
1
LAN kablosunu bağlayın.
IP adresi 2 dakika içinde otomatik olarak yapılandırılır. Eğer
IP adresini manuel olarak ayarlamak isterseniz, aşağıdaki
öğelere bakın.
Elektronik Kılavuz “Ağ”
“Ağa Bağlanılması”
“IP
Adreslerinin Ayarlanması”
2
Ürünle birlikte verilen DVD-ROM'u kullanarak
sürücüyü ve yazılımı yükleyin.
Bkz. “Kurulum yordamlarına ilişkin ayrıntılar için:” (Syf.102).
“Kağıt Boyutunun ve Türünün Ayarlanması” (Syf.102)
Bölümüne ilerleyin.
USB Kablosu aracılığıyla Bağlanılması
Makineyle birlikte verilen DVD-ROM'u kullanarak sürücüyü ve
yazılımı yükleyin.
NOT
Eğer USB kablosunu yükleme gerçekleştirilmeden önce
bağladıysanız, ilk önce USB kablosunu sökün ve ardından
yeniden takın.
1
User Software and Manuals DVD-ROM (Kullanıcı
Yazılımı ve Kılavuzlarını içeren DVD-ROM) kullanarak
sürücüyü ve yazılımı yükleyin.
Bkz. “Kurulum yordamlarına ilişkin ayrıntılar için:” (Syf.102).
2
USB kablosunu bağlayın.
“Kağıt Boyutunun ve Türünün Ayarlanması” (Syf.102)
Bölümüne ilerleyin.
Sample