Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 46 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 46 de 116
46
Da
Tilslutning af netledningen og aktivering af
maskinen
1
2
Tilslut ikke USB-kablet endnu. Tilslut det, når du installerer
softwaren.
Princippet for beskrivelse af
betjeningsinstruktionerne
Vejledningen “Sådan kommer du i gang” beskriver
betjeningsinstruktionerne ved hjælp af illustrationer
med skærmbilleder fra LBP253x.
Afhængigt af maskinens model kan nogle
betjeningshandlinger variere, som f.eks. “Vælg ...”.
Tryk på det emne, som
betjeningsinstruktionen
henviser til.
LBP253x
LBP
252dw/LBP251dw
Brug [
], [
], [
] eller [
]
til at vælge det emne, som
betjeningsinstruktionen
henviser til, og tryk på
OK
.
Papirindstillinger
Vælg ofte anvendte papirformate
Registrér brugerdefineret papir
Skuffe 2
Skuffe 1
Universalbakke
Registrér brugerdefineret
Skuffe 2
Skuffe 1
Universalbakke
Papirindstillinger
Angivelse af startindstillingerne
Første gang du tænder for strømmen, skal du følge
instruktionerne på skærmen. Få oplysninger om, hvordan du
navigerer i menuen, og hvordan du angiver numrene, under
“Navigation i menuen og tekstindlæsningsmetode” på s. 45.
Fuldstændige indstillinger fra og med sprog
til dato og klokkeslæt
Følg instruktionerne på skærmen, indstil sprog, region,
tidszone, dato samt klokkeslæt.
Language
Spanish
French
Japanese
English
German
Italian
Indstil. for aktuel dato/tid
Anvend
10/10/2015 10:26 AM
(0:00-12:59)
Indstilling af pinkode til Fjern-UI
Du kan indstille en pinkode for adgang til Fjern-UI. Beskyt
maskinen mod uautoriseret adgang ved kun at tillade
brugere med adgangsrettigheder til at bruge maskinen.
For at angive indstillingerne senere henvises til “Setting
a Remote UI PIN” (Indstilling af pinkode til Fjern-UI) i
e-Manual.
e-Manual “Indstilling af pinkode til Fjern-UI”
e-Manual “Indstilling af id for systemadministrator”
Nej
Ja
Det anbefales at angive en
PIN-kode til adgang til
Fjern-UI, når Fjern-UI
bruges, så uautoriseret
adgang af tredjepart
forhindres.
Vil du konfigurere
indstillingerne?
$QYHQG
[[[[[[[
3,1 W± DGJ± W± )MHUQ8,
Valg af maskinens forbindelsesmetode
Forbindelse med et kablet LAN
Du kan slutte maskinen til en kablet router. Brug LAN-
kablerne til at slutte maskinen til den kablede router
(adgangspunkt).
Forbind computeren til routeren via kabel eller trådløst.
Sørg for, at der er en ledig port til i routeren til tilslutning af
maskinen og computeren.
Sørg for at have et snoet kabel i klasse 5 eller højere som LAN-
kabel klar.
Forbindelse via USB-kabel
Du kan slutte maskinen til computeren med et USB-kabel.
Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, har følgende
mærke.
Oprettelse af forbindelse via trådløst LAN
Du kan slutte maskinen til en trådløs router*. Da
forbindelsen er trådløs, skal der ikke bruges LAN-kabler.
*
Der kræves en trådløs router (adgangspunkt), som understøtter
IEEE802.11b/g/n.
Forbind computeren til routeren via kabel eller trådløst.
Direkte forbindelse
Tilslut en mobil enhed til maskinen trådløst og direkte uden
at køre via en trådløs LAN-router (eller adgangspunkt)
e-Manual “Kan nemt bruges med en mobil enhed”
“Tilslutning til en mobil enhed”
“Udfør direkte
forbindelse (tilstanden Adgangspunkt)”
Sample