Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 47 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 47 de 116
47
Da
Valg af forbindelsesmetode:
Via trådløst LAN eller med en anden metode
Nej
Ja
Vil du bruge trådløst LAN
til at forbinde computeren?
Indstillingerne kan
konfigureres senere.
Ja
Slut til computeren med det samme via et trådløst LAN
Start i trin 4 i
“KoniguratIon af et trådløst LAN” I GuIde
tIl IndstIllIng af trådløst LAN.
Nej
Slut til computeren via et kablet LAN
Fortsæt tIl “ForbIndelse med et kablet LAN” (P.47).
Slut til computeren via et USB-kabel
Fortsæt tIl “ForbIndelse vIa USB-kabel” (P.47).
Forbindelse med et kablet LAN
Kontrol før opsætning
±nternet
Router
eller
hub
LAN-kabel
Er computeren og routeren (eller hub) korrekt tilsluttet
med et LAN-kabel?
Du kan få ´ere oplysnInger I InstruktIonsvejlednIngen tIl den
netværksenhed, du bruger, eller ved at kontakte producenten
af netværksenheden.
Er computerens netværksindstillinger angivet?
HvIs computeren Ikke er korrekt konigureret, kan du måske
Ikke bruge den kablede LAN-forbIndelse, selvom følgende
IndstIllInger er angIvet.
BEMÆRK!
Du kan Ikke tIlslutte både det kablede og trådløse LAN
på samme tId. Desuden er maskInen som standard
IndstIllet tIl “kablet LAN”.
Når du tIlslutter et netværksmIljø, der Ikke er
sIkkerhedsbeskyttet, kan tredjepart få adgang tIl dIne
personlIge oplysnInger. Vær forsIgtIg.
HvIs du tIlslutter et LAN på kontoret, skal du kontakte
dIn netværksadmInIstrator.
Forbindelse med et kablet LAN
1
TIlslut LAN-kablet.
±P-adressen vIl automatIsk blIve konigureret om 2
mInutter. HvIs du vIl IndstIlle ±P-adressen manuelt, skal du
se følgende punkter.
e-Manual “Netværk”
“TIlslutnIng tIl et netværk”
“AngIvelse af ±P-adresser”
2
±nstaller drIveren og softwaren med den
medfølgende dvd-rom.
Se “Flere oplysnInger om InstallatIonsprocedurerne:” (P.48).
Fortsæt tIl “±ndstIllIng af papIrformat og -type” (P.48).
Forbindelse via USB-kabel
±nstaller drIveren og softwaren ved hjælp af den dvd-rom, der
følger med maskInen.
BEMÆRK!
HvIs du tIlsluttede USB-kablet, Inden du Installerede, skal
du først µerne USB-kablet og derefter udføre InstallerIngen
Igen.
1
±nstaller drIveren og softwaren med User Software
and Manuals DVD-ROM (DVD med brugersoftware
og vejlednInger).
Se “Flere oplysnInger om InstallatIonsprocedurerne:” (P.48).
2
TIlslut USB-kablet.
Fortsæt tIl “±ndstIllIng af papIrformat og -type” (P.48).
Sample