Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 48 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 48 de 116
48
Da
Indstilling af papirformat og -type
Følg instruktionerne på skærmen, og indstil papirformat
og papirtype. Afhængigt af den anvendte model skal du
konigurere IndstIllIngerne som vIst nedenfor.
Leveringsrap.
Almene indstillinger
Timerindstillinger
Præferencer
Netværksindstillinger
Papirindstillinger
Menu
Papirindstillinger
Vælg ofte anvendte papirformate
Registrér brugerdefineret papir
Skuffe 2
Skuffe 1
Universalbakke
Direkte
forbindelse
Menu
Sikret
print
Huk.m.print
Hjem
LBP253x
LBP252dw
LBP251dw
Outputrapporter
Netværksindstillinger
Direkte forbindelse
Papirindstillinger
Menu
Registrér brugerdefineret
Skuffe 2
Skuffe 1
Universalbakke
Papirindstillinger
Registrér brugerdefineret
Skuffe 2
Skuffe 1
Universalbakke
Papirindstillinger
Flere oplysninger om
installationsprocedurerne:
±nstaller drIveren og softwaren med den medfølgende
dvd-rom. Du kan inde ´ere oplysnInger om
InstallatIonsprocedurerne I PrInter DrIver ±nstallatIon GuIde
(±nstallatIonsvejlednIng tIl prInterdrIver).
Du kan også downloade drIveren fra Canons websted.
WIndows
Mac OS
Til Macintosh-brugere:
Den dvd-rom, der fulgte med denne maskIne, omfatter
mulIgvIs Ikke prInterdrIveren tIl Mac OS. Dette er forskellIgt,
afhængIgt af hvornår du købte maskInen. FInd og
download den relevante drIver på vores
Canon-hjemmesIde. Du kan få yderlIgere oplysnInger
om InstallatIon eller brug af denne drIver ved at se den
PrInter DrIver ±nstallatIon GuIde (±nstallatIonsvejlednIng tIl
prInterdrIvere), der fulgte med den.
Sample