Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 51 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 51 de 116
51
Nl
Navigeren in het menu en tekstinvoermethode
Informatie over de
meegeleverde handleidingen
Aan de slag (deze handleiding):
Lees deze handleiding eerst. In deze
handleiding worden de installatie
van het apparaat, de instellingen en
waarschuwingen beschreven.
b
Handleiding voor draadloos LAN
instelling:
In deze handleiding worden de
procedures voor het instellen van het
draadloos LAN beschreven en wordt
besproken wat de oorzaak is van
problemen die zich bij het uitvoeren
van deze procedures kunnen voordoen.
Tevens wordt aangegeven hoe u deze
problemen kunt aanpakken.
Installatiehandleiding
printerstuurprogramma
(meegeleverde dvd-rom):
In deze handleiding wordt de installatie
van de software beschreven.
d
e-Handleiding (meegeleverde
dvd-rom):
De elektronische handleiding is ingedeeld
op onderwerp zodat u de gewenste
informatie eenvoudig kunt vinden.
De elektronische handleiding vanaf
de dvd-rom bekijken
1 Plaats de meegeleverde dvd-rom in
de computer*.
2 Klik op [Handleidingen].
3 Klik op [e-Manual] (e-Handleiding).
*
Als [Automatisch afspelen] verschijnt,
klikt u op [MInst.exe uitvoeren].
Afhankelijk van het besturingssysteem
dat u gebruikt, wordt er een
beveiligingswaarschuwing weergegeven.
Als de meegeleverde dvd-rom al in uw
computer is geplaatst en [Handleidingen]
niet verschijnt, verwijdert u de dvd-rom en
plaatst u deze opnieuw.
Navigeren in het menu
Items selecteren of de cursor
verplaatsen door de menu-items
LBP253x
Tik op een onderwerp om het te
selecteren. Druk op
om terug te
keren naar het vorige scherm.
LBP252dw/LBP251dw
Selecteer een onderwerp met [
] of [
].
Druk op
OK
of [
] om door te gaan naar
de volgende structuur. Druk op
of
[
] om terug te keren naar de vorige
structuur.
Instellingen bevestigen
LBP253x
Tik op het onderwerp. Maar als
<Toepassen> verschijnt, tik dan op
<Toepassen>.
LBP252dw/LBP251dw
Druk op
OK
. Maar Als <Toepassen>
op het display verschijnt, selecteert u
<Toepassen> en drukt u op
OK
.
Tekstinvoermethode
Invoermodus wijzigen
Om de invoermodus te wijzigen, tikt u
op <A/a/12> of drukt u op
.
Invoermodus
Beschikbare tekst
<A>
Hoofdletters en symbolen
<a>
Kleine letters en symbolen
<12>
Cijfers
Tekst, symbolen en nummers
invoeren
Voer gegevens in met de numerieke
toetsen of
.
De cursor verplaatsen (een spatie
invoeren)
Tik op
of
, of druk op [
] of [
]
om de cursor te verplaatsen. Als u een
spatie wilt invoeren, verplaatst u de
cursor naar het einde van de tekst en
tikt u op
of drukt u op [
].
Tekens verwijderen
Druk op
. Als u
ingedrukt houdt,
worden alle tekens verwijderd.
Invoermodus:
<A>
Invoermodus:
<a>
Invoermodus:
<12>
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Niet beschikbaar)
0
(spatie) - . * # !
, ; : ^ ` _ = / | ’
? $ @ % & + \ ˜ ( ) [ ] { } < >
(Niet
beschikbaar)
Toepassen
#
A/a/12
Administrator
A
Naam systeembeheerder
Terug
<A/a/12>
*
#
Wissen
<Toepassen>
(
)
LBP252dw/
LBP251dw
LBP252dw/
LBP251dw
Numerieke
toetsen
Menu
▲▼
OK
Sample