Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 52 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 52 de 116
52
Nl
Het netsnoer aansluiten en de machine
inschakelen
1
2
Sluit de USB-kabel nog niet aan. Sluit deze aan wanneer u
de software installeert.
Beschrijving van de bedieningsinstructies
Deze handleiding Aan de slag beschrijft de
bedieningsinstructies met behulp van illustraties op
het scherm van de LBP253x.
Bij het navolgen van bepaalde bedieningsinstructies,
zoals “selecteer …,” kan de door u verrichte handeling
verschillen per apparaatmodel.
Tik op het onderwerp dat
de bedieningsinstructie
noemt.
LBP253x
LBP
252dw/LBP251dw
Met behulp van [
], [
],
[
], of [
] selecteert u
het onderwerp dat de
bedieningsinstructie
noemt en drukt u op
OK
.
Papierinstellingen
Veelgebruikte papierformaten se
Gebruikerspapier registreren
Lade 2
Lade 1
Multifunctionele lade
Gebruikerspapier registre
Lade 2
Lade 1
Multifunctionele lade
Papierinstellingen
De begininstellingen opgeven
Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, volg dan de
aanwijzingen op het scherm. Zie “Navigeren in het menu en
tekstinvoermethode” op pagina 51 voor meer informatie over
het navigeren in het menu en het invoeren van cijfers.
De instellingen opgeven, te beginnen met
taal tot aan datum en tijd
Volg de aanwijzingen op het scherm: stel de taal, regio,
tijdzone, en datum en tijd in.
Language
Spanish
French
Japanese
English
German
Italian
Huidige datum/tijd instellen
Toepassen
10/10/2015 10:26 AM
(0:00-12:59)
Een pincode instellen voor UI op afstand
U kunt een pincode instellen voor toegang tot de UI
op afstand. Bescherm het apparaat tegen onbevoegde
toegang door alleen gebruikers met toegangsmachtigingen
toegang te bieden tot de machine.
Als u de instellingen later wilt opgeven, leest u “Een
pincode instellen voor UI op afstand” in de elektronische
handleiding.
e-Handleiding “Een pincode instellen voor UI op afstand”
e-Handleiding “De systeembeheerders-ID instellen”
Nee
Ja
Het wordt aanbevolen een
toegangspincode voor externe
UI in te stellen bij gebruik
van externe UI om
ongeoorloofde toegang te
voorkomen.
Wilt u de instellingen
configureren?
7RHSDVVHQ
[[[[[[[
7RHJDQJVSLQF± H[W± 8,
De methode voor aansluiting op het
apparaat selecteren
Verbinding maken via een bekabeld LAN
U kunt het apparaat aansluiten op een bekabelde router.
Sluit het apparaat met de LAN-kabels aan op de bekabelde
router (toegangspunt).
Sluit de computer aan op de router, draadloos of met kabel.
Controleer of er een poort in de router beschikbaar is om het
apparaat en de computer aan te sluiten.
Houd een LAN-kabel (categorie 5 of hoger) bij de hand.
Verbinden via een USB-kabel
U kunt de machine met de computer verbinden via een
USB-kabel.
Gebruik alleen een USB-kabel met het volgende
symbool.
Verbinding maken via een draadloos LAN
U kunt het apparaat op een draadloze router* aansluiten.
Aangezien het om een draadloze verbinding gaat, hebt u
geen LAN-kabels nodig.
*
Hiervoor is een draadloze router (toegangspunt) met
ondersteuning voor IEEE802.11b/g/n vereist.
Sluit de computer aan op de router, draadloos of met kabel.
Directe verbinding
Maak met een mobiel toestel draadloos en rechtstreeks
verbinding met het apparaat, zonder draadloos LAN router
(of toegangspunt)
e-Handleiding “Kan handig worden toegepast met
een mobiel toestel”
“Verbinding maken met
een mobiel toestel”
“Directe verbinding maken
(Toegangspuntmodus)”
Sample