Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 53 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 53 de 116
53
Nl
De aansluitmethode selecteren:via
draadloos LAN of op een andere manier
Nee
Ja
Wilt u het draadloze LAN
gebruiken om de computer te
verbinden?
U kunt de instellingen later
configureren.
Ja
Direct met de computer verbinden via een draadloos
LAN
Begin bij stap 4 van “Een draadloos LAN instellen” in de
Handleiding voor draadloze LAN-instelling.
Nee
Aansluiten op de computer via een bekabeld LAN
Ga naar “Verbinding maken via een bekabeld LAN”
(Pagina 53).
Verbinden met de computer via een USB-kabel
Ga naar “Verbinden via een USB-kabel” (Pagina 53).
Verbinding maken via een bekabeld LAN
Controle uitvoeren vóór de instelprocedure
Internet
Router
of
hub
LAN kabel
Zijn de computer en de router (of hub) correct aangesloten
met behulp van een LAN kabel?
Raadpleeg de instructiehandleiding voor uw netwerkapparaat
of neem contact op met de fabrikant van het apparaat voor
meer informatie.
Zijn de netwerkinstellingen op de computer correct
gecon±gureerd?
Als de computer niet juist is gec
onigureerd, kunt u de
bekabeld LAN verbIndIng zelfs na het opgeven van de
volgende InstellIngen nIet gebruIken.
OPMERKINGEN
U kunt het bekabeld en draadloos LAN nIet tegelIjkertIjd
verbInden. BovendIen Is het apparaat standaard
Ingesteld op “Bekabeld LAN”.
BIj verbIndIng met een onbeveIlIgde netwerkomgevIng
bestaat het rIsIco dat uw persoonlIjke gegevens aan
derden worden vrIjgegeven. Wees voorzIchtIg.
Neem bIj verbIndIng vIa een kantoor-LAN contact op
met uw netwerkbeheerder.
Verbinding maken via een bekabeld LAN
1
SluIt de LAN-kabel aan.
Het ±P-adres wordt bInnen 2 mInuten automatIsch
geconigureerd. Raadpleeg de volgende onderwerpen als
u het ±P-adres handmatIg wIlt Instellen.
e-HandleIdIng “Netwerk”
“VerbIndIng maken met een
netwerk”
“±P-adressen Instellen”
2
±nstalleer het stuurprogramma en de software met
de meegeleverde dvd-rom.
ZIe “Voor meer InformatIe over de InstallatIeprocedures:”
(PagIna 54).
Ga naar “PapIerformaat en -soort Instellen” (PagIna 54).
Verbinden via een USB-kabel
±nstalleer het stuurprogramma en de software met behulp van
de bIj het apparaat geleverde dvd-rom.
OPMERKINGEN
Als u de USB-kabel al vóór het Installeren hebt
aangesloten, verwIjder dan eerst de USB-kabel en
Installeer opnIeuw.
1
±nstalleer het stuurprogramma en de software met
de dvd-rom GebruIkerssoftware en handleIdIngen.
ZIe “Voor meer InformatIe over de InstallatIeprocedures:”
(PagIna 54).
2
SluIt de USB-kabel aan.
Ga naar “PapIerformaat en -soort Instellen” (PagIna 54).
Sample