Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 58 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 58 de 116
58
No
Koble til strømledningen og slå på maskinen
1
2
Ikke koble til USB-kabelen nå. Koble den til når du
installerer programvaren.
Prinsippet med å beskrive bruksanvisningen
Denne oppstartsveiledningen beskriver
bruksanvisningen ved bruk av illustrasjoner av
skjermen på LBP253x.
Når du følger bruksanvisninger, som “velg ...”,
vil handlingen du utfører variere, avhengig av
maskinmodellen.
Berør punktet som
bruksanvisningen viser til.
LBP253x
LBP
252dw/LBP251dw
Bruk [
], [
], [
],
or [
] til å velge
det punktet som
bruksanvisningen viser
til, og trykk på
OK
.
Papirinnstillinger
Velg ofte brukte papirstørrelse
Lagre egendefinert papir
Skuff 2
Skuff 1
Multibrett
Lagre egendefinert papir
Skuff 2
Skuff 1
Multibrett
Papirinnstillinger
Angi oppstartsinnstillingene
Første gang du slår strømmen PÅ, må du følge anvisningene
på skjermen. For informasjon om navigering i menyen og
hvordan du legger inn tallene, se “Navigere i menyen og
tekstinnskrivingsmetode” på side. 57.
Fullfør innstillingene ved å starte med
språket og gå videre til og med dato og
klokkeslett
Følg anvisningene på skjermen og still inn språket, region,
tidssone, dato og klokkeslett.
Language
Spanish
French
Japanese
English
German
Italian
Nåværende dato-/tidsinnst.
Bruk
10/10/2015 10:26 AM
(0:00–12:59)
Stille inn Fjernkontroll
Du kan stille inn en PIN-kode for tilgang til Fjernkontroll.
Beskytt maskinen mot uautorisert tilgang ved å kun tillate
brukerne med tilgangsprivelegier til å bruke maskinen.
Hvis du vil angi innstillingene senere, se “Stille inn
Fjernkontroll” i Elektronisk håndbok.
e-håndbok “Stille inn Fjernkontroll”
e-håndbok “Stille inn Systemstyrer-ID”
Nei
Ja
Det anbefales at du angir
Fjernkontroll-PIN når du
bruker fjernkontroll for å
forhindre uautorisert
tilgang fra tredjepart.
Vil du konfigurere
innstillingene?
Innstillingene kan
%UXN
[[[[[[[
)MHUQNRQWUROO²3,1
Velge metode for tilkobling av maskinen
Koble til via kablet LAN
Du kan koble maskinen til en kablet ruter. Bruk LAN-kablene
til å koble maskinen til den kablede ruteren (tilgangspunkt).
Koble datamaskinen til ruteren med kabel eller trådløst.
Sørg for at det er en ledig port i ruteren for å koble til maskinen og
datamaskinen.
Ha en LAN-kabel i kategori 5 eller høyere, tvunnet parkabel, klar.
Koble til via en USB-kabel
Du kan koble maskinen til datamaskinen via en USB-kabel.
Kontroller at USB-kabelen du bruker, har følgende
merke.
Koble til via trådløst LAN
Du kan koble maskinen til en tråløs ruter*. Da den er koblet
til trådløst, er det ikke behov for LAN-kabler.
*
En trådløs ruter (et tilgangspunkt) som støtter IEEE802.11b/g/n,
kreves.
Koble datamaskinen til ruteren med kabel eller trådløst.
Direktetilkobling
Koble en mobil enhet trådløst til maskinen, og direkte
uten å rute den gjennom en trådløs LAN-ruter (eller
tilgangspunkt)
e-håndbok “Kan brukes praktisk sammen med en
mobilenhet”
“Koble til en mobilenhet”
“Utføre
direkte tilkobling (Tilgangspunktmodus)”
Sample