Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 59 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 59 de 116
59
No
Velge tilkoblingsmetode
Via trådløst LAN eller annen metode
Nei
Ja
Vil du koble til
datamaskinen via trådløst
LAN?
Innstillingene kan
konfigureres senere.
Ja
Koble til datamaskinen via trådløst LAN umiddelbart
Start fra trinn 4 under “Sette opp Trådløst LAN” i
Innstillingsveiledning for trådløst LAN.
Nei
Koble til datamaskinen via kablet LAN
Fortsett til “Koble til via kablet LAN” (S. 59).
Koble til datamaskinen via en USB-kabel
Fortsett til “Koble til via en USB-kabel” (S. 59).
Koble til via kablet LAN
Kontrollere før oppsettet
Internett
Ruter
eller
hub
LAN-kabel
Er datamaskinen og ruteren (eller hub-en) korrekt
tilkoblet med en LAN-kabel?
For mer informasjon, se instruksjonshåndboken for
nettverksenheten som du bruker, eller ta kontakt med
fabrikanten av nettverksenheten.
Er nettverksinnstillingene på datamaskinen fullført?
Hvis datamaskinen ikke er r
IktIg konigurert, kan du kanskje
Ikke bruke den kablede LAN-tIlkoblIngen selv etter å ha fullført
InnstIllIngene nedenfor.
Obs!
Du kan Ikke koble tIl både kablet LAN og trådløst LAN
samtIdIg. ± tIllegg, er maskInen stIlt Inn på “Kablet LAN”
som standard.
Når du kobler tIl et nettverksmIljø som Ikke er
sIkkerhetsbeskyttet, kan en tredjepart få tIlgang tIl dIne
personlIge opplysnInger. Vær forsIktIg.
HvIs du kobler tIl vIa et LAN på kontoret, må du kontakte
nettverksadmInIstratoren.
Koble til via kablet LAN
1
Koble tIl LAN-kabelen.
±P-adressen vIl blI automatIsk konigurert om 2 mInutter.
HvIs du vIl stIlle ±P-adressen Inn manuelt, se følgende
punkter.
e-håndbok “Nettverk”
“Koble tIl et nettverk”
“StIlle
Inn ±P-adresser”
2
±nstaller drIver og programvare ved bruk av den
medfulgte DVD-ROM-en.
Se “For detaljer om Installasjonsprosedyrene:” (S. 60).
Fortsett tIl “AngI papIrformat og -type” (S. 60).
Koble til via en USB-kabel
±nstaller drIveren og programvaren på DVD-ROM-en som
fulgte med maskInen.
Obs!
HvIs du koblet USB-kabelen tIl før Installasjonen, må du
først µerne USB-kabelen og deretter Installere på nytt.
1
±nstaller drIveren og programvaren fra
User Software and Manuals DVD-ROM
(Brukerprogramvare og veIlednInger DVD).
Se “For detaljer om Installasjonsprosedyrene:” (S. 60).
2
Koble tIl USB-kabelen.
Fortsett tIl “AngI papIrformat og -type” (S. 60).
Sample