Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 63 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 63 de 116
63
Sv
Navigering i menyn och textinmatningsmetod
Om de medföljande
handböckerna
Komma igång (den här
handboken):
Läs den här handboken först.
Handboken beskriver installationen
av enheten, inställningarna och en
uppmaning till försiktighet.
b
Handbok för inställning av
trådlöst LAN:
Handboken beskriver installation
av trådlöst LAN, med felorsaker och
lösningar till problem som kan uppstå
vid installationen.
Installationsguide för skrivarens
drivrutiner (medföljande DVD-skiva):
I den här handboken beskrivs
installationen av programvaran.
d
e-handbok (medföljande
DVD-skiva):
e-handboken är indelad i olika
ämnesområden så att du enkelt kan
hitta information.
Visa e-handboken från DVD-skivan
1 Sätt in den medföljande DVD-skivan
i datorn*.
2 Klicka på [Manuals] (Handböcker).
3 Klicka på [e-Manual] (e-handbok).
*
Om [AutoPlay] (Spela upp automatiskt)
visas klickar du på [Run MInst.exe] (Kör
MInst.exe).
Beroende på vilket operativsystem
du använder visas eventuellt ett
säkerhetsmeddelande.
Om den medföljande DVD-skivan redan
sitter i datorn och [Manuals] (Handböcker)
inte visas tar du ut DVD-skivan och sätter
sedan in den igen.
Navigera i menyn
Välja alternativ eller ´ytta markören
mellan menyalternativen
LBP253x
Tryck på ett alternativ för att välja
det. Tryck på
för att gå tillbaka till
föregående skärm.
LBP252dw/LBP251dw
Välj ett alternativ med [
] eller [
].
Tryck på
OK
eller [
] när du vill
fortsätta till nästa nivå. Tryck på
eller [
] när du vill återgå till
föregående nivå.
Bekräfta inställning
LBP253x
Tryck på alternativet. När <Använd>
visas ska du dock trycka på
<Använd>.
LBP252dw/LBP251dw
Tryck på
OK
. När <Använd> visas
på skärmen ska du dock trycka på
<Använd> och sedan på
OK
.
Skriva text
Byta inmatningsläge
Tryck på <A/a/12> när du vill byta
inmatningsläge eller tryck på
.
Inmatningsläge
Tillgängliga tecken
<A>
Versala bokstäver och symboler
<a>
Gemena bokstäver och symboler
<12>
Si±ror
Mata in text, symboler och si³ror
Mata in med si±erknapparna eller
.
Flytta markören (infoga mellanslag)
Tryck på
eller
, eller tryck på [
]
eller [
], för att ´ytta markören. Om
du vill infoga ett mellanslag ´yttar
du markören till slutet av texten och
trycker på
eller på [
].
Ta bort tecken
Tryck på
. Håll
nedtryckt om du
vill radera alla tecken.
Inmatningsläge:
<A>
Inmatningsläge:
<a>
Inmatningsläge:
<12>
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Ej tillgänglig)
0
(mellanslag) - . * # !
, ; : ^ `
_ = / | ’ ? $ @ % & + \ ˜ ( )
[ ] { } < >
(Ej tillgänglig)
Använd
#
A/a/12
Administrator
A
Systemansvarigs namn
Bakåt
<A/a/12>
*
#
Rensa
<Använd>
(
)
LBP252dw/
LBP251dw
LBP252dw/
LBP251dw
Si±erknappar
Meny
▲▼
OK
Sample