Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 64 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 64 de 116
64
Sv
Ansluta nätkabeln och slå på strömmen
1
2
Anslut inte USB-kabeln nu. Anslut den när programmet
installeras.
Modellspeci±ka anvisningar
Handboken Komma igång innehåller anvisningar
med bilder som visar skärmen på LBP253x.
I nedanstående anvisningar, som t.ex. “välj …”, kan
de beskrivna åtgärderna skilja sig från de du ska göra
beroende på den aktuella modellen av enheten.
Tryck på alternativet som
anvisningen refererar till.
LBP253x
LBP
252dw/LBP251dw
Använd [
], [
],
[
], eller [
] för att
välja alternativet som
anvisningen refererar till
och tryck på
OK
.
Pappersinställningar
Välj vanliga pappersstorlekar
Registrera eget papper
Låda 2
Låda 1
Universalfack
Registrera eget papper
Låda 2
Låda 1
Universalfack
Pappersinställningar
Ange de inledande inställningarna
Följ anvisningarna på skärmen första gången som du slår
på strömmen. Mer information om hur du navigerar på
menyn och matar in si±r
or inns I “NavIgerIng I menyn och
textInmatnIngsmetod” på s. 63.
Göra inställningar och börja med språk fram
till datum och tid
Följ anvIsnIngarna på skärmen, ställ In språk, regIon, tIdszon
samt datum och tId.
Language
Spanish
French
Japanese
English
German
Italian
Aktuella inst. för datum/tid
Använd
10/10/2015 10:26 AM
(0:00-12:59)
Ställa in PIN-kod för gränssnittet för
µärranvändning
Du kan ange en P±N-kod för att ansluta tIll gränssnIttet för
µärranvändnIng. Skydda enheten från obehörIg användnIng
genom att endast tIllåta att användare med rätt behörIghet
får åtkomst tIll skrIvaren.
Mer InformatIon om hur du senare kan ange InställnIngar
inns I “Ställa In P±N-kod för gränssnIttet för µärranvändnIng”
I e-handboken.
e-handbok “Ställa In P±N-kod för gränssnIttet för
µärranvändnIng”
e-handbok “Ställa In systemansvarIg-±D”
Nej
Ja
För att förhindra att tredje
part får obehörig åtkomst
rekommenderar vi att du
ställer in PIN-kod för
fjärrgränssnitt när du
använder Fjärrgränssnittet.
Vill du konfig. inst?
Inställningarna kan
$QYlQG
[[[[[[[
3,1 ² IMlUUJUlQVVQLWW
Välja metod för att ansluta till enheten
Ansluta via ett trådbundet nätverk
Du kan ansluta enheten tIll en trådbunden router. Använd
nätverkskablar för att ansluta enheten tIll den trådbundna
routern (åtkomstpunkten).
Anslut datorn tIll routern vIa kabel eller trådlöst.
Kontrollera att det inns en tIllgänglIg port I routern för anslutnIng
av enheten och datorn.
Ha en partvInnad nätverkskabel av kategorI 5 eller högre tIll hands.
Ansluta via en USB-kabel
Du kan ansluta enheten tIll datorn med en USB-kabel.
Kontrollera att den USB-kabel du använder har
följande märknIng.
Ansluta via trådlöst LAN
Du kan ansluta enheten tIll en trådlös router*. När den
ansluts trådlöst behövs Inga nätverkskablar.
*
Det krävs en trådlös router (eller åtkomstpunkt) som stöder
±EEE802.11b/g/n.
Anslut datorn tIll routern vIa kabel eller trådlöst.
Direktanslutning
Anslut en mobIl enhet tIll den här enheten trådlöst och dIrekt
utan att använda en trådlös LAN-router (eller åtkomstpunkt).
e-handbok “Kan bekvämt användas med en mobIl
enhet”
“Ansluta tIll en mobIl enhet”
“Göra en
dIrektanslutnIng (Åtkomstpunktläge)”
Sample