Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 65 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 65 de 116
65
Sv
Välja anslutningsmetod:
Via trådlöst LAN eller en annan metod
Nej
Ja
Vill du använda trådlöst LAN
för att ansluta till datorn?
Inställningarna kan
konfigureras senare.
Ja
Anslut till datorn omedelbart via ett trådlöst nätverk
Börja från steg 4 i
“Konigurera trådlöst LAN” I Handbok
för InställnIng av trådlöst nätverk.
Nej
Anslut datorn via ett trådbundet nätverk
Fortsätt tIll “Ansluta vIa ett trådbundet nätverk” (s.65).
Anslut datorn via en USB-kabel
Fortsätt tIll “Ansluta vIa en USB-kabel” (s.65).
Ansluta via ett trådbundet nätverk
Kontrollera före installationen
±nternet
Router
eller
hubb
Nätverkskabel
Är datorn och routern (eller hubben) anslutna med en
nätverkskabel?
Om du behöver mer InformatIon tIttar du I handboken för
nätverksenheten som du använder eller så kontaktar du
nätverksenhetens tIllverkare.
Har nätverksinställningarna på datorn slutförts?
Om datorn Inte är rätt konigurerad går det kanske Inte att
använda trådbundet LAN trots att du har gjort följande
InställnIngar.
OBS!
Du kan Inte ansluta trådbundet och trådlöst LAN
samtIdIgt. Dessutom är enhetens standardInställnIng
“Trådbundet LAN”.
När du ansluter tIll en nätverksmIljö som Inte är skyddad
kan obehörIga få åtkomst tIll prIvat InformatIon. Tänk på
att vara försIktIg.
Om du ansluter vIa ett nätverk på kontoret kontaktar du
nätverksadmInIstratören.
Ansluta via ett trådbundet nätverk
1
Anslut nätverkskabeln.
±P-adressen konigureras automatIskt Inom 2 mInuter. Se
nedan om du vIll ange ±P-adress manuellt.
e-handbok “Nätverk”
“Ansluta tIll ett nätverk”
“Ange
±P-adress”
2
±nstallera drIvrutInen och programvaran med
medföljande DVD-skIva.
Se “±nformatIon om InstallatIonsprocedurerna:” (s.66).
Fortsätt tIll “Ange pappersformat och papperstyp” (s.66).
Ansluta via en USB-kabel
±nstallera drIvrutInen och programvaran på DVD-skIvan som
medföljer enheten.
OBS!
Om du har anslutIt USB-kabeln före InstallatIonen
måste du koppla loss USB-kabeln och sedan göra om
InstallatIonen.
1
±nstallera drIvrutInen och programvaran med
dvd-skIvan User Software and Manuals DVD-ROM
(Användarprogramvara och handböcker).
Se “±nformatIon om InstallatIonsprocedurerna:” (s.66).
2
Anslut USB-kabeln här.
Fortsätt tIll “Ange pappersformat och papperstyp” (s.66).
Sample