Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 66 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 66 de 116
66
Sv
Ange pappersformat och papperstyp
Följ anvisningarna på skärmen och ställ in pappersformat och
papperstyp. Gör inställningarna som visas nedan beroende på
den aktuella modellen av enheten.
Utmatn.rapport
Gemensamma inställningar
Timerinställningar
Preferenser
Nätverksinställningar
Pappersinställningar
Meny
Pappersinställningar
Välj vanliga pappersstorlekar
Registrera eget papper
Låda 2
Låda 1
Universalfack
Direkt-
anslutning
Meny
Säker
utskrift
Minnesenh-
utskrift
Hem
LBP253x
LBP252dw
LBP251dw
Utmatningsrapporter
Nätverksinställningar
Direktanslutning
Pappersinställningar
Meny
Registrera eget papper
Låda 2
Låda 1
Universalfack
Pappersinställningar
Registrera eget papper
Låda 2
Låda 1
Universalfack
Pappersinställningar
Information om installationsprocedurerna:
Installera drivrutinen och programvaran med medföljande
DVD-skiva. Mer information om installationsprocedurerna
inns I ±nstallatIonshandbok för skrIvardrIvrutIn.
Du kan också hämta drIvrutInen från Canons webbplats.
WIndows
Mac OS
För Macintosh-användare:
DVD-skIvan som medföljer enheten kanske Inte Innehåller
skrIvardrIvrutInen för Mac OS. Det varIerar beroende på
när du köpte enheten. Sök reda på och hämta lämplIg
skrIvardrIvrutIn på Canons webbplats. Mer InformatIon om
hur du Installerar och använder skrIvardrIvrutInen inns I
±nstallatIonshandbok för skrIvardrIvrutIn.
Sample