Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 69 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 69 de 116
69
Fi
Valikossa siirtyminen ja tekstinsyöttötapa
Tietoja laitteen mukana
toimitettavista oppaista
Aloittaminen (tämä opas):
Lue tämä opas ensin. Tämä opas sisältää
laitteen asennus- ja asetusohjeet sekä
varoituksia.
b
Langattoman lähiverkon
asetusopas
Tässä oppaassa kuvataan langattoman
lähiverkon asetuksen toimet sekä
asetuksen aikana mahdollisesti
esiintyvien ongelmien syyt ja ratkaisut.
Tulostinajurin asennusopas
(toimitukseen kuuluva DVD-ROM):
Tämä opas sisältää ohjelmiston
asennusohjeet.
d
Sähköinen opas (toimitukseen
kuuluva DVD-ROM):
eOppaan sisältö on jaettu aihepiireittäin,
jotta tarvittava tieto löytyisi helposti.
Sahkoinen opas avaaminen DVD-
ROM-levyltä
1 Aseta toimitukseen kuuluva DVD-
ROM tietokoneeseen*.
2 Valitse [Manuals] (Oppaat).
3 Valitse [e-Manual] (e-Manuaali).
*
Jos [AutoPlay] (Automaattinen toisto)
tulee esiin, valitse [Run MInst.exe]
(Suorita MInst.exe).
Käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä riippuen
esiin saattaa tulla suojausilmoitus.
Jos toimitetukseen kuuluva DVD-ROM-
levy on jo asetettu tietokoneen asemaan
eikä [Manuals] (Oppaat) -kohtaa näytetä,
poista DVD-ROM-levy asemasta ja aseta se
uudelleen.
Valikossa siirtyminen
Kohteen valitseminen tai kohdistimen
siirtäminen valikkokohteissa
LBP253x
Valitse kohde napauttamalla sitä- Palaa
edelliseen näyttöön painamalla
.
LBP252dw/LBP251dw
Valitse kohde painamalla [
] tai [
].
Siirry seuraavaan hierarkiaan
painamalla
OK
tai [
]. Palaa
edelliseen hierarkiaan painamalla
tai [
].
Asetuksen vahvistaminen
LBP253x
Napauta kohdetta. Jos kuitenkin
näytössä näkyy <Käytä>, napauta
kohtaa <Käytä>.
LBP252dw/LBP251dw
Paina
OK
. Jos <Käytä> kuitenkin
näkyy näytössä, valitse <Käytä> ja
paina sitten
OK
.
Tekstin syöttötapa
Syöttötilan muuttaminen
Voit vaihtaa syöttötilan napauttamalla
<A/a/12> tai painamalla
.
Syöttötila
Käytettävissä oleva teksti
<A>
Isot kirjaimet ja symbolit
<a>
Pienet kirjaimet ja symbolit
<12>
Numerot
Tekstin, symbolien ja numeroiden
kirjoittaminen
Kirjoita numeropainikkeilla tai
-painikkeella.
Kohdistimen siirtäminen (välilyönnin
lisääminen)
Siirrä kohdistinta napauttamalla
tai
tai painamalla [
] tai [
].
Voit syöttää välilyönnin siirtämällä
kohdistimen tekstin loppuun ja
napauttamalla
tai painamalla [
].
Merkkien poistaminen
Paina
.
-painikkeen pitäminen
alhaalla poistaa kaikki merkit.
Syöttötila:
<A>
Syöttötila:
<a>
Syöttötila:
<12>
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
ÅÄÖ
åäö
0
(välilyönti) - . * # ! ” , ; : ^ ` _ = /
| ’
? $ @ % & + \ ˜ ( ) [ ] { } < >
(Ei
käytettävissä)
Käytä
#
A/a/12
Administrator
A
Järjestelmänvalvojan nimi
<A/a/12>
#
Tyhjennä
<Käytä>
(
)
LBP252dw/
LBP251dw
LBP252dw/
LBP251dw
Valikko
▲▼
OK
Takaisin
*
Numeronäppäimet
Sample