Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 84 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 84 de 116
84
Pl
Ustawianie formatu i rodzaju papieru
Post
ępując według InstrukcjI na ekranIe, ustaw format I typ
papIeru. W zależnoścI od używanego modelu wprowadź
ustawIenIa w sposób pokazany ponIżej.
Raport wydruk.
Ustawienia ogólne
Ustawienia włącznika czasowego
Ustawienia
Ustawienia sieciowe
Ustawienia papieru
Menu
Ustawienia papieru
Wyb. często używ. rozmiary papi
Zarejestruj papier niestandardo
Szuflada 2
Szuflada 1
Taca wielofunkcyjna
Bezpośred.
połączenie
Menu
Bezpieczne
drukowanie
Wydruk z
nośn. pam.
Główny
LBP253x
LBP252dw
LBP251dw
Raport wydruków
Ustawienia sieciowe
Bezpośrednie połączenie
Ustawienia papieru
Menu
Zarejestruj papier niesta
Szuflada 2
Szuflada 1
Taca wielofunkcyjna
Ustawienia papieru
Zarejestruj papier niesta
Szuflada 2
Szuflada 1
Taca wielofunkcyjna
Ustawienia papieru
Aby zapoznać się ze szczegółami procedury
instalacji:
ZaInstaluj sterownIk I oprogramowanIe znajdujące sIę na
dostarczonym dysku
DVD-ROM. Szczegółowe procedury InstalacjI znajdują sIę w
PodręcznIku InstalacjI sterownIka drukarkI.
SterownIk można pobrać także ze strony Internetowej irmy
Canon.
WIndows
Mac OS
Informacja dla użytkowników komputerów
Mac:
Dostarczony z urządzenIem dysk DVD-ROM może nIe
zawIerać sterownIka drukarkI na system Mac OS. Zależy
to od daty zakupu urządzenIa. OdpowIednI sterownIk
można wyszukać I pobrać na stronIe Internetowej irmy
Canon. Szczegółowe Informacje na temat InstalacjI
oraz stosowanIa sterownIka znajdują sIę w PodręcznIku
InstalacjI sterownIka drukarkI.
Sample