Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 89 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 89 de 116
89
Cs
Výběr metody připojení:
Pomocí bezdrátové sítě LAN nebo jiné metody
Ne
Ano
Přejete si k připojení
počítače použít bezdrátovou
síť LAN?
Nastavení je možné upravit
později.
Ano
Okamžité připojení k počítači přes bezdrátovou síť
LAN
Začněte krokem 4 „Nastavení bezdrátové sítě LAN“ v
PrůvodcI nastavením bezdrátové sítě LAN.
Ne
Připojení k počítači přes kabelovou síť LAN
Pokračujte na „PřIpojení přes kabelovou síť LAN“ (str. 89).
Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB
Pokračujte na „PřIpojení pomocí kabelu USB“ (str. 89).
Připojení přes kabelovou síť LAN
Kontrola před nastavením
±nternet
Směrovač
nebo
přepínač
Kabel LAN
Je počítač správně připojen ke směrovači (nebo přepínači)
kabelem sítě LAN?
Další Informace naleznete v příručce k síťovému zařízení, které
používáte, nebo je získáte od výrobce příslušného síťového
zařízení.
Bylo provedeno síťové nastavení v počítači?
Není-lI počítač správně nakonigurován, nelze použít přIpojení
přes kabelovou síť LAN anI po provedení následujících
nastavení.
POZNÁMKA
Současně nelze přIpojIt kabelovou I bezdrátovou síť
LAN. Ve výchozím nastavení je přístroj navíc nastaven na
možnost „Kabelová síť LAN“.
Pokud se přIpojíte k síťovému prostředí, které není
zabezpečené, mohlo by dojít k únIku osobních údajů.
Buďte obezřetní.
Pokud se přIpojujete přes síť LAN v kancelářI, obraťte se
na správce sítě.
Připojení přes kabelovou síť LAN
1
PřIpojte kabel LAN.
Do 2 mInut se automatIcky nakoniguruje adresa ±P.
Pokud chcete adresu ±P nastavIt ručně, získáte Informace v
následujících tématech.
e-Příručka „Síť“
„PřIpojení k sítI“
„Nastavení ±P adres“
2
Z dodaného dIsku DVD-ROM naInstalujte ovladač a
software.
VIz část „Podrobné Informace o postupech Instalace:“ (str. 90).
Pokračujte na „Nastavení velIkostI a typu papíru“ (str. 90).
Připojení pomocí kabelu USB
Z dIsku DVD-ROM dodaného s přístrojem naInstalujte ovladač
a software.
POZNÁMKA
Pokud jste kabel USB přIpojIlI před Instalací, kabel USB
vyjměte a potom proveďte InstalacI znovu.
1
Z dIsku „User Software and Manuals DVD-ROM“
(DVD s užIvatelským softwarem a příručkamI)
naInstalujte ovladač a software.
VIz část „Podrobné Informace o postupech Instalace:“ (str. 90).
2
PřIpojte kabel USB.
Pokračujte na „Nastavení velIkostI a typu papíru“ (str. 90).
Sample