Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 90 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 90 de 116
90
Cs
Nastavení velikosti a typu papíru
Řiďte se pokyny na obrazovce a nastavte velikost a typ papíru.
Proveďte nastavení zobrazená níže podle používaného
modelu.
Výstup hlášení
Běžná nastavení
Nastavení časovače
Možnosti
Nastavení sítě
Nastavení papíru
Nabídka
Nastavení papíru
Vyberte často používané velik.
Uložit vlastní papír
Zásuvka 2
Zásuvka 1
Víceúčelová přihrádka
Přímé
připojení
Nabídka
Zabezpečený
tisk
Tisk z pam.
média
Domů
LBP253x
LBP252dw
LBP251dw
Tisknout hlášení
Nastavení sítě
Přímé připojení
Nastavení papíru
Nabídka
Uložit vlastní papír
Zásuvka 2
Zásuvka 1
Víceúčelová přihrádka
Nastavení papíru
Uložit vlastní papír
Zásuvka 2
Zásuvka 1
Víceúčelová přihrádka
Nastavení papíru
Podrobné informace o postupech instalace:
Nainstalujte o
vladač a software z dodaného dIsku
DVD-ROM. Podrobné Informace o postupech Instalace
najdete v příručce PrInter DrIver ±nstallatIon GuIde (Příručka
Instalace ovladače tIskárny).
Ovladač lze také stáhnout z webu společnostI Canon.
WIndows
Mac OS
Uživatelé systému Mac:
DIsk DVD-ROM dodaný s tímto přístrojem nemusí
obsahovat ovladač pro systém Mac OS. Tato možnost
se může lIšIt v závIslostI na místě zakoupení přístroje.
Vyhledejte a stáhněte sI příslušný ovladač na domovské
stránce společnostI Canon. Další Informace o InstalacI nebo
používání ovladače naleznete v příručce PrInter DrIver
±nstallatIon GuIde (Příručka Instalace ovladače tIskárny).
Sample