Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 92 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 92 de 116
92
Cs
Výměna tonerových kazet
Tonerové kazet
y jsou spotřební produkty. Když v tonerové kazetě zbývá jIž jen málo toneru, zobrazí se na obrazovce hlášení nebo
může dojít k následujícím problémům. Proveďte příslušnou akcI.
Když se zobrazí zpráva
Na přístrojI se zobrazí zpráva, když v tonerové kazetě zbývá jIž jen málo toneru.
Zpráva
Na obrazovce je
zobrazeno hlášení v
tomto případě
PopIs a řešení
PřIpravte kazetu.
Je třeba brzy vyměnIt
tonerovou kazetu.
Zkontrolujte hladInu zbývajícího toneru v tonerové kazetě a vyměňte
tonerovou kazetu za novou, ještě než začnete tIsknout dokumenty s velkým
počtem stran.
e-Příručka „Výměna tonerových kazet“
Kazeta dosáhla
konce žIvotn.
Doporučujeme
výměnu.
PřIblížIl se konec
žIvotnostI tonerové
kazety.
Pokud zpráva nezmIzí, tonerovou kazetu vyměňte. V tIsku můžete pokračovat,
ale nelze zaručIt jeho kvalItu.
e-Příručka „Výměna tonerových kazet“
Je-li kvalita výtisků neuspokojivá
Pokud vaše výtIsky začnou vykazovat některé z následujících rysů, je některá z tonerových kazet téměř prázdná. Vyměňte tuto téměř
prázdnou tonerovou kazetu, I když se nezobrazIla žádná zpráva.
Jsou vIdItelné bílé pruhy
Částečně vybledlé
Nerovnoměrná sytost
Na výtIsku jsou šmouhy a skvrny od
toneru
Prázdné místo na orIgInálech je
mírně zbarvené
Sample