Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 93 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 93 de 116
93
Hu
Navigálás a menüben és a szövegbeviteli mód megadása
A mellékelt kézikönyvek
Kezdeti lépések (ez a kézikönyv):
Először olvassa el ezt a kézikönyvet.
Ez a kézikönyv a készülék telepítését,
beállításait és a kapcsolódó
óvintézkedéseket ismerteti.
b
Vezeték nélküli helyi hálózati
beállítási útmutató:
Ez a kézikönyv ismerteti a vezeték
nélküli helyi hálózat beállítását,
valamint a beállítás közben esetlegesen
felmerülő problémák megoldását.
Printer Driver Installation Guide (A
nyomtató-illesztőprogram telepítési
útmutatója) (a mellékelt DVD-n):
Ez a kézikönyv a szoftvertelepítést
mutatja be.
d
e-Kézikönyv (a mellékelt DVD-n):
Az e-Kézikönyv témakörök szerinti
csoportosításban tartalmazza a
tudnivalókat, így könnyen megtalálhatja a
keresett információt.
Az e-Kézikönyv megnyitása a DVD-ről
1 Helyezze be a mellékelt DVD-t a
számítógépbe*.
2 Kattintson a [Manuals] (Kézikönyvek) elemre.
3 Kattintson az [e-Manual] (e-Kézikönyv) elemre.
*
Ha megjelenik az [AutoPlay] (Automatikus
lejátszás) lehetőség, kattintson az [Run
MInst.exe] (MInst.exe futtatása) fájlra.
A számítógép operációs rendszerétől
függően előfordulhat, hogy megjelenik egy
adatv
édelmI igyelmeztetés.
Ha már a számítógépben van a mellékelt
DVD, és nem jelenIk meg a [Manuals]
(KézIkönyvek) elem, vegye kI a DVD-t, és
helyezze be újra.
Navigálás a menüben
Elemek kiválasztása és a kurzor
mozgatása a menüelemek között
LBP253x
ÉrIntse meg a kIválasztandó elemet.
Nyomja meg a
gombot az előző
képernyőre való vIsszatéréshez.
LBP252dw/LBP251dw
Válasszon kI egy elemet a [
] vagy a
[
] gombbal.
Nyomja meg az
OK
vagy a [
]
gombot a következő menüszInt
megjelenítéséhez. Nyomja meg a
vagy a [
] gombot az előző
menüszInt megjelenítéséhez.
Beállítás megerősítése
LBP253x
ÉrIntse meg az elemet. Ha azonban az
<Alkalmaz> gomb jelenIk meg, akkor
érIntse meg az <Alkalmaz> gombot.
LBP252dw/LBP251dw
Nyomja meg az
OK
gombot. Ha
azonban az <Alkalmaz> gomb jelenIk
meg, válassza az <Alkalmaz> gombot,
majd nyomja meg az
OK
gombot.
Szövegbeviteli mód
Beviteli mód megváltoztatása
A bevItelI mód megváltoztatásához
érIntse meg az <A/a/12> elemet, vagy
nyomja meg a
gombot.
BevItelI mód
Beírható karakterek
<A>
Nagybetűk és felső szImbólumok
<a>
KIsbetűk és alsó szImbólumok
<12>
Számok
Szöveg, jelek és számok beírása
A számbIllentyűkkel vagy a
gombbal írhatja be.
A kurzor léptetése (szóköz beírása)
A kurzor léptetéséhez érIntse meg
a
vagy
gombot, vagy nyomja
meg a [
] vagy [
] gombot. Szóköz
beírásához vIgye a kurzort a szöveg
végére, és érIntse meg a
gombot,
vagy nyomja meg a [
] gombot.
Karakterek törlése
Nyomja meg a
gombot. Ha a
gombot nyomva tartja, az törlI az összes
karaktert.
BevItelI mód:
<A>
BevItelI mód:
<a>
BevItelI mód:
<12>
@ . - _ /
1
AÁBC
aábc
2
DEÉF
deéf
3
GH±Í
ghIí
4
JKL
jkl
5
MNOÓÖ
mnoóö
6
PQRS
pqrs
7
TUÚÜV
tuúüv
8
WXYZ
wxyz
9
(nem érhető el)
0
(szóköz) - . * # ! ” , ; : ^ ` _ = / | ’
? $ @ % & + \ ˜ ( ) [ ] { } < >
(nem érhető
el)
Alkalmaz
#
A/a/12
Administrator
A
Rendszerkezelő neve
VIssza
<A/a/12>
*
#
Törlés
<Alkalmaz>
(
)
LBP252dw/
LBP251dw
LBP252dw/
LBP251dw
Számgombok
Menü
▲▼
OK
Sample